روغن ترمیم کننده مو و تقویت کننده مو

 • فرمولاسیون استرالیا
 • حاوی: روغن آرگان، روغن بادام و روغن لوندر
 • ترمیم موهای آسیب دیده و خشک
 • کنترل وز مو و افزایش درخشندگی مو
 • کمک به کاهش ریزش مو، تقویت و تغذیه مو
 • کمک به افزایش ضخامت مو
 • تقویت ساقه و ریشه مو
 • فاقد مواد شیمیایی و سیلیکون
 • دارای رایحه روغن طبیعی لوندر به جای رایحه شیمیایی
 • تقویت کننده، بازسازی کننده و ترمیم کننده
 • قابل استفاده در کف سر وساقه مو

ماسک آبرسان موهای آسیب دیده

 • فرمولاسیون استرالیا
 • حاوی: بیوتین، روغن مورینگا و آرگان، کراتین و کلاژن هیدرولیز شده.
 • ۲۰۰ گرم

ماسک ترمیم کننده انواع مو

 • فرمولاسیون استرالیا
 • حاوی: بیوتین، روغن جوانه گندم ومورینگا، کراتین و کلاژن هیدرولیز شده.
 • ۲۰۰ گرم

ماسک آبرسان مناسب انواع مو

 • فرمولاسیون استرالیا
 • حاوی: بیوتین، روغن بادام و آرگان، کراتین و کلاژن هیدرولیز شده
 • ۲۰۰ گرم

ماسک ترمیم کننده موی آسیب دیده

 • فرمولاسیون استرالیا
 • حاوی: بیوتین، روغن آرگان، کراتین و کلاژن هیدرولیز شده.
 • ۲۰۰ گرم

ماسک آبرسان موهای آسیب دیده

 • فرمولاسیون استرالیا
 • حاوی: بیوتین، روغن مورینگا و آرگان، کراتین و کلاژن
 • ۴۰۰ گرم

ماسک ترمیم کننده مناسب انواع مو

 • فرمولاسیون استرالیا
 • حاوی: بیوتین، روغن جوانه گندم، کراتین و کلاژن
 • ۴۰۰ گرم

ماسک آبرسان مناسب انواع مو

 • فرمولاسیون استرالیا
 • حاوی: بیوتین، روغن بادام و آرگان، کراتین و کلاژن
 • ۴۰۰ گرم

ماسک ترمیم کننده موی آسیب دیده

 • فرمولاسیون استرالیا
 • حاوی: بیوتین، کراتین و کلاژن هیدولیز شده.
 • ۴۰۰ گرم

ماسک آبرسان موهای آسیب دیده

 • فرمولاسیون استرالیا
 • حاوی: بیوتین، روغن مورینگا و آرگان، کراتین و کلاژن هیدرولیز شده.
 • ۲۰۰ گرم

ماسک ترمیم کننده انواع مو

 • فرمولاسیون استرالیا
 • حاوی: بیوتین، روغن جوانه گندم ومورینگا، کراتین و کلاژن هیدرولیز شده.
 • ۲۰۰ گرم

ماسک آبرسان مناسب انواع مو

 • فرمولاسیون استرالیا
 • حاوی: بیوتین، روغن بادام و آرگان، کراتین و کلاژن هیدرولیز شده
 • ۲۰۰ گرم

ماسک ترمیم کننده موی آسیب دیده

 • فرمولاسیون استرالیا
 • حاوی: بیوتین، روغن آرگان، کراتین و کلاژن هیدرولیز شده.
 • ۲۰۰ گرم

ماسک آبرسان موهای آسیب دیده

 • فرمولاسیون استرالیا
 • حاوی: بیوتین، روغن مورینگا و آرگان، کراتین و کلاژن
 • ۴۰۰ گرم

ماسک ترمیم کننده مناسب انواع مو

 • فرمولاسیون استرالیا
 • حاوی: بیوتین، روغن جوانه گندم، کراتین و کلاژن
 • ۴۰۰ گرم

ماسک آبرسان مناسب انواع مو

 • فرمولاسیون استرالیا
 • حاوی: بیوتین، روغن بادام و آرگان، کراتین و کلاژن
 • ۴۰۰ گرم

ماسک ترمیم کننده موی آسیب دیده

 • فرمولاسیون استرالیا
 • حاوی: بیوتین، کراتین و کلاژن هیدولیز شده.
 • ۴۰۰ گرم